Den Levende Præsentation

Operaen i Midten og Ulfborg Skole kan vinde fornem pris for undervisningsprojektet “Den Levende Præsentation”   
Den 9. juni tager 8. klasserne og deres naturfagslærere fra Ulfborg Skole til Kulturstyrelsen i København sammen med Operaen i Midten.

Her skal ”Den Levende Præsentation” præsenteres sammen med to andre projekter, der alle er nomineret til Springfrø-prisen 2016. Det er Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Kulturministeriets årlige pris for ”eksemplariske undervisningsprojekter, som viser, hvordan man kan arbejde med og opfylde Fælles Mål for de praktiske, musiske og kunstneriske fag i grundskolen.”
Den Levende Præsentation blev, med støtte fra blandt andet Holstebro Kommune og Færch Fonden, gennemført over to uger sidste efterår på Ulfborg Skole. Formålet med projektet var at styrke elevernes kompetencer indenfor præsentationsteknik.

Mellemrubrik
8. klasserne havde på forhånd arbejdet med et naturvidenskabeligt emne og præsenteret det på traditionel vis. Herefter arbejdede de en uge med faglærere og professionelle kunstnere på en ny og levende præsentation over samme emne, men som gjorde brug af musikdramatikkens virkemidler. Præsentationerne illustrerede naturvidenskabelige processer, samtidigt med at det faglige indhold af opgaven blev fortalt i helt nye rammer og historier. Eleverne skabte således ”levende” præsentationer, der illustrerede for eksempel proteinsyntese, elektromagnetisme og atomets opbygning.

Ved arrangementet i Slots- og Kulturstyrelsen afgøres det, hvilket projekt der løber med henholdsvis første-, anden og trediepræmie og 25.000 kroner, 15.000 kroner og 10.000 kroner.

De tre skoler skal præsentere, hvad de har arbejdet med, både på scenen og i en lille udstilling.

Afdelingsleder Pia Skaaning, Ulfborg Skole, siger: ”Projektet har skabt levende præsentationer, ingen tvivl om det. Vi har også set det tydeligt i de opgaver, som eleverne sidenhen har præsenteret. Hvad der er mindst lige så vigtigt, så har eleverne set hinanden på nye måder. Set at alle kan være usikre på noget. Samtidigt er de blevet rystet sammen, de er ikke bange for at stå frem, og så ser vi nogle elever der tager ansvar. Ikke bare for sig selv, også for en hel gruppe.”

Mellemrubrik
Pernille Elimar, der var instruktør og tovholder for Operaen i Midten på Den Levende Præsentation siger: ”Projektet var en stor succes og lærte os alle utrolig meget om hvordan de kunstneriske arbejdsprocesser styrker de unges selvværd, selvtillid og evne til at udtrykke sig. Processen gør en præsentation interessant og vedkommende. Desuden har det vist sig at kombinationen af musik og koreografi er effektiv til indlæring af fagligt vanskeligt stof. Den Levende Præsentation er udviklet af Operaen i Midten, og det er første gang de internationalt anerkendte metodikker i Den Levende Præsentation er blevet brugt i Danmark. Vi er derfor ekstra glade for at ministerierne med nomineringen anerkender arbejdet og de resultater vi har kunnet påvise.”

Ulfborg Skole og Operaen i Midten jubler sammen

springfroeprisen_logo

I et forbilledligt samarbejde har Operaen i Midten og Ulfborg Skole vundet Kulturministeriets og Undervisningsministeriets nationale pris Springfrøprisen.

”Et imponerende og forbilledligt projekt”, sagde kulturminister Bertel Haarder blandt andet, da han overrakte Springfrøprisen til Operaen i Midten og en check på 25.000 kr. til Ulfborg Skole.

Skolen har arbejdet sammen med Operaen i Midten om projektet Den Levende Præsentation, og det er blevet præmieret som årets mest eksemplariske og kreative projekt i grundskolen.

Den Levende Præsentation er en dansk udvikling af den internationale læringsform ”Write a Science Opera”, som går ud på at bruge musikdramatikkens virkemidler i undervisning i naturvidenskabelige fag og dermed blandt andet give læringen krop og rytme. Pernille Elimar har stået bag den danske versionering, og hun har implementeret det i flere skoleprojekter allerede.

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby fremhævede sammenhængen mellem de kreative og de boglige fag.

”Det er godt tænkt, og det viser, at fysik og kemi ikke altid er noget med at sidde på sin stol og terpe svære formler og teorier”, sagde hun.

Ved prisoverrækkelsen glædede ministeren sig over koblingen og samarbejdet mellem skolen og Operaen i Midten:

”Det er præcis sådan noget, vi skal have mere af i den moderne og åbne skole. Jeg håber at mange andre i udskolingens klasser vil lade sig inspirere.”

 

 

Det er en stor glæde for Operaen i Midten at ministeren pegede på samarbejdets betydning. Da instruktør og tovholder Pernille Elimar præsenterede projektet sammen med naturfagslærer Carsten Bachmann, henvendte hun sig også direkte til de to ministre og opfordrede dem til at arbejde endnu mere for at sikre, at professionelle kunstnere kan bidrage i folkeskolen og på seminarierne.