Skolearbejdet

 

Tag fat i bredden – arbejde med grundskolen

Operaen i Midten har gennem hele sit virke både lavet foredrag for, arbejdet med og spillet forestillinger for skolebørn. De seneste års arbejde har vist hvor meget bare en enkelt dags arbejde med kreative og innovative redskaber kan løfte og åbne et barn op for verdens mangfoldighed og muligheder.

Med de allerede erhvervede erfaringer og stærke netværk indenfor klassisk musikdramatik for børn og unge, ser teatret sig som en aktiv medspiller i den nye skolereform, som en del af ÅBEN SKOLE. Operaen i Midtens Teaterskole har valgt at lægge en stor del at sit fokus på sammenspillet mellem i naturvidenskabelige fag og de af teatret brugte kreative læringsredskaber. Flere af teatrets skoleprojekter/koncepter er udarbejdet udfra internationalt anerkendte pædagogiske metoder og arbejdsformer, der stadig udvikles og styrkes gennem fælles internationale netværk.

Allerede tidligt er arbejdet blevet anerkendt, både lokalt og nationalt, idet Springfrøprisen 2016 gik til projektet Den Levende Præsentation, som er skabt i samarbejde med Ulfborg Skole. Præmien for 1. pladsen er 25.000 kroner, der nu går til videreudvikling af konceptet bag.