Historik

GrowOP! er et flerårigt udviklingsprojekt påbegyndt i 2013 initieret og drevet af et partnerskab, der består af Operaen i Midten, Figura Ensemble, Børnekulturhuset og Den Jyske Opera. Partnerne udvikler og afvikler festivalen og de øvrige aktiviteter i Aarhus, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Struer og på Samsø.
I 2015 og 2016 afviklede GrowOP! en stribe startskud: Inspirationsworkshops for babyer og deres voksne, for børn og unge og for fagprofessionelle. Derudover internationale gæstespil og danske forestillinger, som præsenterede nytænkende musikdramatik og opera.

I Danmark er der endnu ikke udviklet bud på opera for de allermindste(0-3 år). Til gengæld finder vi dette blandt vores internationale partnere, og ønsker med deres hjælp at sætte mere fokus på området herhjemme. Startskuddene var velbesøgte og fandt sted i Ikast, Randers og Aarhus.

Der findes ikke i øjeblikket et lignende projekt i Europa. På operaområdet udspilles arbejdet med at udvikle og interagere med børn og unge som publikum primært lokalt og nationalt, pga. sproglige barrierer, forskellige syn på børns udvikling og rolle i samfundet.

Fagprofessionelle mødes i internationale netværk (Reseo, OperaEuropa, YAM mfl.) og vidensdeler. Her skabes muligheder for coproduktioner mellem to eller tre partnere, men mødet med publikum foregår primært på hjemmebanerne. GrowOP! skal optimere samarbejdet mellem de europæiske institutioner og muliggøre at børn og unge finder sammen på tværs af grænser med opera som omdrejningspunkt, men på egne præmisser. Hermed skabes større forståelse og fælles identitet – et helt afgørende behov ikke mindst som verden ser ud nu.