Forretningsplan for Operaen i Midten 2019

Baggrund

Operaen i Midten er en selvejende institution, der har egnsteaterstatus, og som støttes økonomisk af Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer kommuner, teatrets primære virkeområde.

Operaen i Midten har pr. 1.1.-2019 tre fuldtidsansatte. En operachef med kunstnerisk, administrativt og økonomisk ansvar, en forretningsfører med dagligt ansvar for økonomi og drift, PR- og kommunikationskoordinator for produktionsafvikling og presse.

Operaen i Midten ledes overordnet af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. 4 der er udpeget af de 4 hjemkommuner samt 3 eksterne medlemmer, der tilsammen tilstræber at have juridisk, ledelsesmæssig, økonomisk, markedsføringsmæssig og teaterfaglig indsigt.

Formålet med forretningsplanen er:

 • At fungere som bestyrelsens, ledelsens og personalets periodiske og daglige styringsinstrument
 • At udgøre et grundlag for det løbende ansøgningsarbejde til fonde og stat om supplerende indtægter.
 • At danne baggrund for det løbende arbejde med at gøre operaen mere kendt
 • At fungere som et professionaliseringsredskab for ledelsen

Planen omfatter aktiviteter, som er rettet mod følgende målgrupper og segmenter:

 • Voksenpublikum hjemme og på turné
 • Børn og unge i skoler
 • Babyer og førskolebørn
 • Børnefamilier

Markedet udgøres primært af det midt- og vestjyske område, sekundært resten af landet samt udlandet.

Værdier

De bærende værdier, som kendertegner kulturen og organisationen omkring Operaen i Midtens samlede virke kan udtrykkes som følger:

 • Kvalitet – vore forestillinger bærer præg af noget unikt
 • Aktualitet – vore forestillinger danner klangbund med vor samtid
 • Innovation – vi tænker alternativt og eksperimenterende
 • Profilering – vi tænker og agerer som et kulturelt fyrtårn
 • Passion – vore hjerter er med i såvel proces som produkt
 • Popularitet – det vigtigste for os er publikum

Filosofi

Operaen i Midten producerer høj kvalitativ musikdramatik på en relevant og tilgængelig måde i indhold og form for at tiltrække et nyt såvel som det vante publikum i alle aldre. Vi har til formål at skabe opera for alle generationer– der foretrækker højt kvalitative musikdramatiske forestillinger i en original og tilgængelig form med relevans for vor tid.

Vision

Det er Operaen i Midtens vision at bringe operagenren ud til alle, specielt børn og unge, og give genren synlighed, opmærksomhed og offentlig bevågenhed.

Mål

Målet med Operaen i Midtens virke for 2019 er:

 • At producere opera for børn/unge i samarbejde med andre lokale kulturinstitutioner
 • At opnå større kendskab, synlighed og profilering
 • At styrke operaens økonomi

Leverancemål/Indsatsområder

For at nå målene arbejdes der med følgende leverancemål/Indsatsområder:

Ydelser, Leverancer:

 • La Bohème (21 forestillinger i februar og marts 2019)
 • Struer Tracks (2 forestillinger august 2019)
 • Grow Op! – festival 2019 (22 forestillinger september 2019)

Operaen i Midten 2.0

Som et led i teatrets 2-årige strategi (2018-19) påbegyndes de tre indsatsområder

 • Eget spillested
 • Faste kunstneransættelser
 • Lokal netværksopbygning

Fremgangsmåde

Teatrets forestillinger i 2019 henvender sig til såvel børn og unge samt voksne.

Forestillingerne har til formål at underbygge teatrets tre kerneområder:

1. originalitet: To nye værker (Song of the Child og Billederne Synger), produceret og udviklet af OiM.

2.tilgængelighed: dramaturgisk bearbejdning, dansk tekst, stort formidlingsmateriale, billige billetpriser, gratis forestillinger for børn, aktiv hjemmeside, et repertoire, som forener folkelighed med finkultur. Lokale medvirkende med store berøringsflader.

 1. relevans: aktuelt indhold, nutidigt tonesprog, oplevende/oplysende, kulturpolitisk, pædagogisk, samfundsrelevant.

 Ved at prioritere ovennævnte leverancemål får teatret dermed mulighed for at styrke og sikre sin vision om at blive anerkendt som et af landets mest aktuelle operahuse og sætte en tyk streg under teatrets grundlæggende formål:

 

”OPERA FOR ALLE”

Leverancemål/indsatsområde Definition Succeskriterier/forudsætninger
operaproduktioner    
La Bohème (genopsætning)

 

Voksen-forestilling, samproduktion mellem Undergrunden, Værløse, Den Fynske Opera og OIM  80 % belægning. 1000 billetter til salg i 8 forestillinger i OIMs hjemstedskommuner.
Barnets Sang (ny produktion) Byrums-projekt for alle aldre under festivalen Struer Tracks 2# august 19 Fuld finansiering. To genopførelser i forbindelse med Grow Op!- festival.
Grow Op! festival 19 Operafestival for børn og unge Stor publikumstilslutning. Stor opmærksomhed og opera på ”landkortet”.
Billederne Synger (genopsætning) Børneforestilling for aldersgruppen 10-15 år. Spilles på museer. Fulde huse. Give børnene en stor kunstnerisk oplevelse inden for teater, billedkunst, musik og sang.
Nocturne for babyer og deres voksne

(samarbejdsprojekt)

Ny dramatisk forestilling for 0-3-årige og deres voksne. 8 forestillinger sep. 19 i teatrets fire kommuner. Salg af forestillinger til ekstern arrangør.

Knud Romers ABC – et musikalsk alfabet

(gæstespil)

Børne – og undomsforestilling for alle fra 7 år.  

Salg af forestillinger til ekstern arrangør.

 

 

Operaen i Midten 2.0

   
Eget spillested Egne kontor, prøve- og sceneforhold Synlighed, produktionsbesparelser, formidlingsaktiviteter, samarbejde med andre lokale udbydere af klassisk kunst
Lokale netværk Samarbejder på tværs af kommunernes andre kulturinstitutioner Øget opmærksomhed for de klassiske kunstarter, repertoire hele sæsonen, mere aktivitet, publikumsudvikling.

 

Uddybning af leverancemål/indsatsområderne

Forestillinger

La Boheme (februar-marts 19)

Operaen i Midten genopsætter anmelder- og publikumssuccesen ”La Boheme” til turné. Puccinis geniale værk fra 1896 med almindelige mennesker i centrum er en af operalitteraturens allerstørste værker. En bittersød tragedie med en flok venner, der prøver at håndtere den sande kærlighed, når den rammer. En rigtig tåreperser og måske den populæreste opera i verden. Værkets musikalske udtryk udfordres ved at hele operaen bliver omskrevet til et 7- mandssalonorkester for at fremhæve Puccinis særegne partitur, som lægger sig tydeligt op af salonmusikkens rapsodiske fortællestil i forlængelse af Puccinis egen interesse for den lettere klassiske genre. Scene- og publikumsrum bliver ét, således at dele af operaen kommer til at foregå blandt publikum, som til lejligheden vil sidde ved caféborde og dermed føre sig inddraget i handlingen. Operaen i Midten har valgt denne udgave af ”La Boheme”, fordi den taler til unge mennesker, som drømmer om et liv i kunstens verden, et parallelt liv eller ”second life” i modsætning til det etablerede samfund med de fordele og ulemper det medfører. Projektet lykkes, hvis produktionens 21 forestillinger har min. 80 % belægning. I Operaen i Midtens hjemstedskommuner svarer det til 800 solgte billetter. Positiv respons fra publikum, købere af forestillingen og anmeldere, og at Operaen i Midten opnår national synlighed og anerkendelse som regional og national turné-opera.

Medvirkende: 6 sangere, 7 musikere

Billederne synger (september 19)

Et spændende projekt som forener billedkunst, musik og teater. Operaen tager afsæt i tre billeder, der hænger på museerne: Chr.d. IV, malet af Carl Bloch, Zulma malet af Matisse og J:F: Willumsens selvportræt. Malerierne interagerer med de ”rigtige” personer i en spændende og begivenhedsrig handling, hvis omdrejningspunkt er kærlighed og kunst og kunstens indvirkning på personernes måde at omgås i det store kærlighedsspil. Operaen bliver gennem- og nykomponeret, og musikken afspejler dels de tidsperioder malerierne henhører under, dels understreger de det nutidige tonesprog børn og unge omgiver sig med. Projektets mål er at spille 10 forestillinger i teatrets fire hjemegnskommuner for børn og unge i aldersgruppen 10-15 år.

Medvirkende: 5 sangere og en pianist. Koncept, iscenesættelse: Pia Rosenbaum, komposition: Lars Fjeldmose, manuskript: Lars Oluf Larsen, scenografi, kostumer: Nina Schøttz

Barnets Sang- en urban rapsodi, skabt og designet til Struer Tracks 2# (august 19)

Forestillingen tager udgangspunkt i Peter Handkes filosofiske digt, Lied Vom Kindsein/Sang fra barndommen. Vi skaber en tilblivelseshistorie, som vækker en tradition til live: Enhver af os har en unik melodi, og alt har unik lyd. Vi forstærker oplevelsen af det tredimensionale fysiske rum, som musikken skaber, og fokuserer på hvordan lyd er bevægelse og bevægelse er lyd – igennem barnets umiddelbare udforskning af begge elementer.

Det offentlige rum er scenen, når ”Barnets Sang” vil foregå flere steder i byrummet. Forestillingen udvikles som et devising projekt, en radikal form for teaterproduktion, hvor stykket udvikles og produceres af de medvirkende undervejs under ledelse af Mia Theil Have.   Medvirkende: 4 operasangere, 3 musikere, koret Gimsingers. Koncept, manuskript, instruktion: Mia Theil Have, Komposition, lyddesign: Nikola Kodjabashia, Design, scenografi: Luis F. Carvalho

8.1.4      Knud Romers ABC – et musikalsk dansealfabet

Lad sanserne boltre sig i en underfundig og lærerig bogstavssafari, der med udgangspunkt i Knud Romers bidende og poetiske bogstavsfabler rusker alfabetet rundt og sammensætter det på ny i en kakofoni af farverige billeder, musik og dans. Forestillingen er baseret på Knud Romers ABC, John Kørners billedkunstneriske dyreunivers og Bent Sørensens nykomponerede musik og skaber tilsammen en smuk koreograferet scenisk sangleg.

Iscenesætter: Sofie Christiansen / Tekst: Knud Romer / Komponist: Bent Sørensen / Billedkunstner: John Kørner / Scenograf: Luise Midtgaard / Kostumer: Alaya Riefensthal.  Co.-produceret af sART Danseteater, Den Fynske Opera og BaggårdTeatret.

Festivaler

Struer Tracks 2# – Urban Sound Art Festival

Struer Tracks er finansieret af Struer Kommune med en grundbevilling for perioden 2018-2021, og festivalen har netop indgået en samarbejdsaftale med Bang & Olufsen, hvor fokus er på samarbejder omkring udvikling af et produktionsmiljø for lydkunst. Det er ønsket under og omkring festivalen at skabe et produktionsmiljø, der kan tiltrække internationale kompetencer til provinsbyen Struer. Visionen med Struer Tracks er at skabe en festival af internationalt format. Operaen i Midtens bidrag ”Barnets Sang” indgår i festivalen.

Grow OP!, operafestival for børn og unge

GrowOP!’s bærende idé er at udvikle nye bud på musikdramatik og opera for børn og unge og præsentere kvalitetsforestillinger for børn. GrowOP! arbejder på at tiltrække internationale kunstnere og institutioner og skabe bæredygtige partnerskaber. Visionen er, at mødet mellem publikum og udøvende kunstnere skal udfordre og inspirere operaen som genre og sende den i nye retninger, samtidig med at der skabes et nyt publikum til opera og musikdramatik. GrowOP! skyder gang i udviklingsarbejde og nye initiativer gennem nye former, metoder og formater for involverende musikdramatik i processer, der inkluderer kunstnere, kulturinstitutioner, babyer, børn & unge og deres voksne.

Kunstnerworkshops

I forbindelse med forestillingerne ”Barnets Sang” og ”Nocturne” vil de engelske kunstnere indgå i forskellige outreach aktiviteter før og under festivalugen. Udover de kunstnere, der er involveret direkte i forestillingerne, inviteres andre internationale gæster samt deltagere fra det danske scenekunst- og musikmiljø (komponister, instruktører, sangere, skuespillere samt studerende fra konservatorierne).

Operaen i Midten 2.0

 Eget spillested

Operaen i Midten ønsker at få sit eget spillested med kontor, prøve- og forestillings lokaler i Holstebro Kommune, som er teatrets tilsynsførende kommune. Et sted, som lægger sig op af teatrets profil og dermed adskiller sig fra andre kulturhuse i kommunen. En slags forsamlingshus for klassiske kunstarter. Det vil give teatret en klar profil, dimensionelt afpassede forestillinger, øget repertoire, teknisk nemmere løsninger, prøvefaciliteter, økonomiske produktionsbesparelser, en fuld teatersæson incl gæstespil, eget billetsalg med refusionsmuligheder, ejerforhold for byens borgere, workshops for børn, samarbejde med de andre kommuners spillesteder (Quben, Remisen eller Bakkehuset i Ikast-Brande kommune, Folkets Hus i Struer kommune og Team Teatret i Herning kommune).

Lokale netværk

OIM har pt tre branche-netværk: RESEO (internationalt), SceNet (regionalt) og Kultursamarbejde Midt-Vest (lokalt). Teatret ønsker at tilknytte brugerne tættere gennem et publikumsnetværk, Operaens Venner. Teatrets søger også et tættere fagligt netværkmed parter, i alle fire hjemstedskommuner, som kan se en ide i at tilføre operaens spillested en masse aktiviteter, som ligger op til formålet med et centrum for klassiske kunstarter. Her tænkes i første omgang på Klassiske Dage, Odin Teatret, Ensemble Midt-Vest, MGK, Orkesterefterskolen, Den Jyske Sangskole, de fire kommuners musikskoler, Unge Sangere, KMF 36 m. fl. Dertil kommer et udvidet samarbejde med nabokommunernes spillesteder som Folkets Hus, Bakkehuset/Quben, TeamTeatret, Remisen, Brande. Uden for lokalområdet vil branche-partnere som Den Jyske Opera, Den Fynske Opera m.fl. være relevante i denne sammenhæng. Teatret vil også søge etablering af et erhvervsnetværk, hvor begge parter tager medansvar for samfundsudviklingen gennem nøje planlagte aktiviteter.

Budget og finansiering

UDGIFTER:   2019
DRIFT (Husleje, løn, administration, generel PR)   2.015.000
AKTIVITETER (produktion, PR, løn-udgifter til kunstnere & teknik)   3.905.404
 

 

I ALT

  5.920.404
INDTÆGTER:    
OFFENTLIGT TILSKUD   3.480.649
ANDRE INDTÆGTER   240.000
 

 

FONDE/SPONSORER

  1.100.000
BILLETSALG/SALG AF FORESTILLINGER   300.000
CO-PRODUCENTER    860.000
I ALT   5.980.649
BALANCE   60.245