Årsberetning for Operaen i Midten 2017

Ny egnsteateraftale   

Fra 2017 har alle landets egnsteatre indgået ny egnsteateraftale med Kulturstyrelsen og de respektive kommuner, og således har Operaen i Midten også fornyet sin aftale med de fire hjemstedskommuner, Holstebro, Herning, Struer og Ikast-Brande. De aktiviteter der er beskrevet i denne beretning lever til fulde op til aftalens ordlyd: som primære opgave at producere to forestillinger om året i teatrets fire hjemstedskommuner ud fra tre kriterier: originalitet, relevans og tilgængelighed.
Derudover er det Operaen i Midtens mål at styrke og udvikle teatrets position som førende inden for opera for børn og unge, understøtte og gentænke publikumsrelationer og tiltrække et nyt publikum inden for opera.
Med denne beretning er det ledelsens vurdering, at vi til fulde lever op til de forventninger og krav, der er forudsætningen for Operaen i Midtens fortsatte virke.

Egenproduktioner

”Er Gud Hjemme?”
Med Operaen i Midten som producent blev Er Gud Hjemme? til en børneopera med fire sangere og en pianist/organist. Forestillingen blev opført i kirker, fordi kirkerummet skabte den perfekte scenografiske baggrund. Værket havde urpremiere i sæson 2015-16, men på grund af den store efterspørgsel valgte teatret at genopsætte operaen i sæson 2017-18. Værket lever op til Operaen i Midtens tre mærkesager: nyt og originalt, et aktuelt og relevant indhold, og tilgængelig, både fysisk i kirker tæt på publikum, og mentalt i et letforståeligt sprog, og med rost forberedelsesmateriale og et program til yderligere fordybelse efter forestillingen.

I tidsrummet 24. oktober-16. november opførtes ”Er Gud Hjemme?” 22 gange for 2600 tilhørere i hjemstedskommunerne og på turne over hele landet. Forestillingen var desuden ét af teatrets egenproduktioner under festivalen Grow Op!

Snehvide
For tredje gang i operaens levetid som egnsteater samarbejdede Operaen i Midten med de to store lokale undervisningsinstitutioner, Den Jyske Sangskole i Herning og Den Kgl. Balletskole i Holstebro om en produktion, hvor scenekunstnerne var børn og unge med deltagelse af Operaen i Midtens eget talenthold. Komponist var Paul Schwartz, tekstforfatter Lars Oluf Larsen og med undertegnede som den musikalsk ansvarlige. Forestillingen spillede 7 gange i dagene 25.-26 november i Herning Kongrescenter og 2.-3 december på Musikteatret Holstebro for i alt 1600 publikummer. Og med journalist ved Herning Folkeblad Carsten Gjerløvs ord kan vi nok en gang konstatere, at vi appellerer til et publikum, som normalt ikke ville gå til opera:

”Det fortjener en stor ros, at operaen som kunstform får et nyt ejerskab og møder et andet publikum, hvor det at udtrykke sig og fortælle historier med sang er noget, der faktisk både er sjovt og let at forstå”.

Andre aktiviteter

Grow Op! Festival 2017 – Danmarks første operafestival for børn
Tværfaglighed og samarbejder var krumtappen i festivalen, som det også har været det for Europæisk Kulturhovedstad, Aarhus 17. De to ugers festival blev besøgt af 5500 publikummer med aktiviteter såvel i Operaen i Midtens område som resten af regionen med Den Jyske Opera som primære partner. 6 kommuner, 20 spillesteder og i alt 64 aktiviteter gav festivalen den optimale opmærksomhed og hele projektet modtog 19. januar 2018 i DR koncerthuset P2-prisen for ”årets nyskabelse”. Projektets bæredygtighed skal stå sin prøve, når festivalen genoptages i 2019.

Musikdramatisk Talentskole
I forlængelse af indgået aftale med Herning Kommune og som forberedelse til efterårets store forestilling Snehvide gennemførte Operaen i Midten 6 weekend workshops på den tidligere Herning Højskole. Talentlinjens 12 unge deltagere fik undervisning i sang, drama, drama, tekstfortolkning, stagefight og andre scenekunstneriske discipliner. Skolen lededes af instruktør Pernille Elimar og huskunstner Lars Oluf Larsen. Ved den sidste workshop i maj mødte de unge komponisten til Snehvide, Paul Schwartz fra New York. Ved den lejlighed fik de unge solister lejlighed til at gennemgå dele af værket med forestillingens ophavsmand.

Kulturspirerne
Kulturspirerne søger at integrere kunstnerisk udfoldelse af høj kvalitet i 3-5årige børns hverdag i daginstitutionerne. Projektet er en del af Kulturaftalen 2015-18, initieret af Den Jyske Sangskole og i et samarbejde blandt andet med Operaen i Midtens huskunstner Lars Oluf Larsen. I 2017 har Lars Oluf Larsen besøgt børnehaver i de 7 relevante kommuner. 2 gange hvert sted. Projektet fortsætter i 2018.

Kulturfestival Off-Road
Festivalen Off-Road varede fra 11.04-06.05 2017, præsenteret af Kulturregion Midt- og Vestjylland. Operaen i Midtens bidrag var en koncertrække med Carl Nielsen Jazz Trio i en utraditionel form i sit indhold og i ukonventionelle rammer såsom Uhre Mølle, Plexus i Idom, Herning Bibliotek og Restaurant Ved Fjorden, i alt 4 gange for et publikumstal på 230.
Operaen i Midten har således igen markeret sig i den hensigt at tilbyde midt-og vestjyske borgere et varieret kulturtilbud ud fra kriterierne om at være originale, relevante og tilgængelige.

Personale og daglig drift
Der har været få ændringer i personalesammensætningen i Operaen i Midten i 2016. Foruden undertegnede operachef er medarbejderne PR-koordinator Mads Würtz Gammelmark på fuldtid og Connie Krogh Risom i flexjob.  Skuespilleren, sangeren, tekstforfatteren Lars Oluf Larsen var deltidsansat på ugentlig 21 timer til at varetage en række forskellige funktioner. Blandt Larsens opgaver kan nævnes komponist/pædagog på Kulturspirerne, librettist for Snehvide og koordinator/lærer på Musikdramatisk Talentlinje i Herning.

Økonomi
Årsregnskabet for 2017 viser et underskud på kr. 529.000,-.
Opera er en bekostelig kunstart og kræver et stort økonomisk råderum. På trods af teatrets sparsomme økonomi, som blev påpeget ved seneste evaluering af Kunstrådet, er det ledelsens største ambition at give publikum det allerbedste inden for de givne rammer. Og det kan kun lade sig gøre ved en langsigtet strategisk planlægning, minimalt ressourcespild og gode aftaler på markedsvilkår.
I 2017 producerede Operaen i Midten således to børne-/familieoperaer, hvis budgetter var afhængige af en opsparet egenkapital fra foregående år.
Operaen i Midtens bestyrelse har ved fremlægning af årsbudget for 2017 været bekendt med denne disponering og ved fremlægning af de fornødne budgetter godkendt denne prioritering.
Egenkapitalen ved indgangen til 2017 var på 682.311 kr.,- heraf havde vi budgetteret med at anvende 360.000 kr., det viste sig hurtigt, at både Snehvide og Talentlinien ville blive dyrere end først antaget. Teatret nåede derfor at skære ned på alle administrations og øvrige udgifter for at imødekomme dette, og dermed har vi nok en gang bevist, at Operaen i Midten formår at styre pengene fornuftigt samtidigt med, at teatret styrker sin portefølje af originale egenproducerede forestillinger, som søges solgt til anden side gennem vore internationale kontakter.
Operaen i Midtens drift står altid over for budgetmæssige udfordringer, og det er derfor vigtigt for teatret at vise rettidig omhu ved at hensætte penge fra det ene år til det andet, når det påkræves for at kunne opfylde de høje kunstneriske krav, som teatrets ledelse ønsker at opfylde gennem aftalen med tilskudsyderne.
Og penge skal der som sagt til. En dynamisk økonomi er derfor væsentlig for teatret, hvis det ambitiøse kunstneriske niveau skal bevares til glæde for publikum. Operaen i Midtens tilstedeværelse og tilbud er desuden udfordret af at høre til i en landsdel, hvor operagenren alene varetages af Operaen i Midten, og derved medfører et endnu større ansvar for at kunne sikre kvalitetsmæssige forestillinger til midt- og vestjyske borgere.

Flemming Vistisen, leder af Operaen i Midten