Hvis du vil vide mere...

Det er Operaen i Midtens primære formål at skabe musikdramatik på et højt kunstnerisk og kvalitativt niveau. Herudover har teatret fokus på at videreudvikle opera som kunstart og gøre genren tidssvarende i en eksperimenterende form med afsæt i et klassisk indhold.

Operaen i Midten producerer høj kvalitativ musikdramatik på en relevant og tilgængelig måde i indhold og form for at tiltrække et nyt såvel som det vante publikum i alle aldre. Vi har til formål at skabe opera for alle generationer – der foretrækker højt kvalitative musikdramatiske forestillinger i en original og tilgængelig form med relevans for vor tid.

Det er Operaen i Midtens vision at være Danmarks førende operainstitution i udviklingen af opera såvel kunstnerisk som teknologisk med speciel opmærksomhed på børn og unge.

Studenteroperaen satte det i gang

Operaen i Midten har tidligere heddet Musikdramatisk Teater, men startede allerede i København i 1963 under navnet Studenteroperaen. Ved navneskiftet til Musikdramtisk Teater i 1977 påtog teatret sig at varetage opførelser af moderne danske såvel som udenlandske operaer.

Rejsen til Vestdanmark

I 1997 flyttede Musikdramatisk Teater til Holstebro, hvor det fortsatte med at præsentere professionelle operaopsætninger.

Fire kommuner bakker op

I 2004 fik Musikdramatisk Teater endelig egnsteaterstatus med økonomisk støtte fra de fire kommuner i det daværende Landsdelscenter MidtVest: Holstebro, Struer, Herning og Ikast, samt Ringkøbing Amt.

Egnsteateraftalen fortsætter

I dag er det fortsat de fire kommuner: Holstebro, Struer, Herning og Ikast-Brande, der støtter det, der nu hedder Operaen i Midten, med opbakning fra staten.

Opera for alle

Operaen i Midten har sat som et af sine hovedmål at udbrede kendskabet til opera, og har derfor mottoet Opera for Alle.

Her, der og alle vegne

Operaen i Midten har ingen fast scene og derfor er vi frie til at skabe forestillinger og arrangementer der kan opføres mange forskellige steder. Lige fra store scener til kantiner og skoler.

Om operachefen

Flemming Vistisen er chef for Operaen i Midten. Sammen med Pernille Elimar oprettede han i sin tid Musikdramatisk Teater i Holstebro, og han har stået i spidsen for operakompagniet siden, også under navneskiftet til Operaen i Midten.

Flemming Vistisen er født i Holstebro i 1955. Han modtog sin første musikundervisning på den lokale musikskole indtil han startede på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Han studerede slagtøj og musikteori i 7 år samtidig med en solokarriere i Danmark og udlandet i den samme periode.

I 1981 søgte han optagelse på The Royal Academy of Music i London, England med direktion som hovedfag. Efter to år fik han sin eksamen og modtog ved den lejlighed to priser, The Ernest Read Prisen og Ricordi Prisen. Han har dirigeret de danske orkestre i musik der rækker fra Mozart til vor tid. Herudover har han haft en del operaopgaver på Den Jyske Opera og på Det Ny Teater i København hvor han har stået i spidsen for mere end 100 opførelser af Flagermusen og Den Glade Enke.

Flemming Vistisen har også været kunstnerisk leder af Ringkjøbing Amts Symfoniorkester (RASO), der siden ændrede navn til Orkester MidtVest. Fra 1998 til 2011 var han fast kapelmester for Tivolis Promenadeorkester.

Han har modtaget Jacob Gade-Prisen i 1983, Noilly Prat-Prisen 1983, Musikanmelderringens Kunstnerpris i 1985 og Ringkjøbing Amts Musikpris i 2003.


 

Medarbejdere

Vi er ikke mange fastansatte, men vi vil påstå at vi arbejder med både hjerne og hjerte.

 
 

Opera har altid hørt til finkultur. Men den har også været folkelig. I Operaen i Midten er det vores erklærede mål at skabe forestillinger på et højt kunstnerisk og kvalitativt niveau til glæde for alle, som ønsker at opleve en klassisk kunstart, som forener drama, litteratur, billedkunst, dans, sang og musik.

Vi tror på, at opera har potentiale i fremtiden, men spørger os selv, hvilken? Det er vores vision at videreudvikle opera som kunstart og gøre genren tidssvarende, relevant og tilgængelig i sit udtryk og i sit møde med publikum.

Operaen i Midten har speciel fokus på morgendagens kulturforbrugere, børnene og de unge, og i teatrets flerårige levetid.

som egnsteater har tusindvis af børn og unge oplevet, hvor stærk en påvirkning kunstarten kan have, også for et nyt publikum.

Målet for Operaen i Midten er således at fortsætte denne linje inden for publikumsudvikling, hånd i hånd med missionen om at spille en central rolle for opera som kunstart.

Operaen i Midten er et egnsteater, der er støttet af Statens Kunstråd og Herning, Holstebro, Struer og Ikast-Brande kommuner.

flemming vistisen

operachef
 
2332 5043