Årsberetning for Operaen i Midten 2016

Kunstneriske aktiviteter i 2016

”Er Gud Hjemme?” og ”Mellem to Verdener”

Operaen i Midtens egnsteateraftale med de fire kommuner og staten er at producere to årlige operaforestillinger minimum 10 gange hver i de fire kommuner

For første gang i teatrets 12-årige levetid har Operaen i Midten formået at producere hele to forestillinger fra bunden ved bestillingen af to børneoperaer, Er Gud Hjemme?” med musik af Lars Fjeldmose og ”Mellem To Verdener” med musik af Peter Navarro Alonso.

De to forestillinger var primært målrettet skoler som et gratis tilbud til de unge. 4480 tilskuere har overværet de i alt 48 forestillinger, hvoraf de 40 har været afholdt i teatrets egne fire hjemstedskommuner. Det er tal, som klart overstiger teatrets aftale med kommunerne om to produktioner årligt med minimum 10 forestillinger pr. produktion. Ledelsen kan også konstatere, at de lange ventelister til teatrets forestillinger er udtryk for en stigende interesse i det midt- og vestjyske område, når det kommer til at præsentere kvalitets-forestillinger inden for en klassisk kunstart, opera. På grund af den store efterspørgsel har ledelsen derfor valgt at genopføre ”Er Gud Hjemme” i teatersæson 18-19. De mange positive reaktioner og tilbagemeldinger fra de unge beviser validiteten i teatrets ønske og vision om at gøre opera til en populær genre for langt flere mennesker end de få faste operagængere. En god historie, et moderne men iørefaldende tonesprog, dygtige kunstnere og ikke mindst et relevant indhold er forudsætningerne for forestillingernes popularitet.

Musikdramatisk Teaterskole, en underafdeling af Operaen i Midten

I Musikdramatisk Teaterskole eksperimenterer og udvikler vi operaens midler og værktøjer i en pædagogisk sammenhæng for såvel bredde (Åben Skole-projekter) som elite (Musikdramatisk Talentskole).

OIMs arbejde med kreativ læring i videnskabelige fag WASO vandt Kulturministeriets og Undervisningsministeriets Springfrøpris. Undervisningsminister Ellen Trane Nørby: “Netop sådan et projekt der kobler det boglige og det kreative vi har brug for i skolen”. To ugers forløb på Ulfborg Skole blev støttet særskilt af Holstebro Kommune.

Musikdramatisk Talentskole i Herning har gennemført 6 af sine første 12 weekend-workshops i 2016 med ekstraordinær finansiering fra Herning Kommune. 12 unge talenter fra hele landet blev valgt ud ved en offentlig audition, og de indgår i Operaen i Midtens store produktion i efteråret 2017, Snehvide.

 

Andre aktiviteter:

Grow OP!, Kulturspirerne, Snapstinget, Kulturnat i Ikast/Brande

 Operaen i Midten har som lead-partner for det strategiske projekt ”Grow Op!”, under Aarhus 17, europæisk hovedstad medproduceret forestillinger i såvel eget område som i hele regionen. Sammen med vores samarbejdspartner Den Jyske Opera har der i løbet af 2016 været afholdt udenlandske gæsteforestillinger som optakt til Danmarks første operafestival for børn i 2017.

Teatrets huskunstner Lars Oluf Larsen og operasangerne Thomas Storm og Berit Meland har også deltaget i lokale pædagogiske opgaver i forbindelse med afholdelse af projekterne Kulturspirerne, Snapstinget og Kulturnat i Ikast-Brande kommune. Projekterne skal foruden det faglige indhold sikre ekstra synlighed for teatret uden for de faste operaproduktioner.

Men det er blot et par nedslag fra et år, hvor Operaen i Midten igen har markeret sig i den hensigt at tilbyde midt-og vestjyske borgere et varieret kulturtilbud ud fra kriterierne om at være originale, relevante og tilgængelige.

Personale og daglig drift

Der har været få ændringer i personalesammensætningen i Operaen i Midten i 2016. Skuespilleren, sangeren, tekstforfatteren Lars Oluf Larsen er deltidsansat til at varetage en række forskellige funktioner. Blandt Larsens opgaver kan nævnes komponist/pædagog på Kulturspirerne og Snapsting, librettist for Snehvide og koordinator/lærer på Musikdramatisk Talentlinje i Herning. Lars Oluf Larsen er indtil videre ansat 2017 ud.

Økonomi

Årsregnskabet for 2016 viser et overskud på kr. 187.041,-.

Opera er en bekostelig kunstart og kræver et stort økonomisk råderum. På trods af teatrets sparsomme økonomi, som blev påpeget ved seneste evaluering af Kunstrådet, er det ledelsens største ambition at give publikum det allerbedste inden for de givne rammer. Og det kan kun lade sig gøre ved en langsigtet strategisk planlægning, minimal ressourcespild og gode aftaler på markedsvilkår.

I 2016 producerede Operaen i Midten således to børneoperaer, hvis budgetter var afhængige af hensættelser fra 2015.

Til forårsforestillingen ”Er Gud Hjemme?” var hensat ekstra kr. 400.000,-, og til efterårsforestillingen ”Mellem to Verdener” var hensat ekstra kr. 350.000,-.

Operaen i Midtens bestyrelse har ved fremlægning af årsbudget for 2016 været bekendt med denne disponering og ved fremlægning af de fornødne budgetter godkendt denne prioritering.

Med et overskud på kr. 187.041,- og med nogle få nedskrivninger har vi nok en gang bevist, at Operaen i Midten formår at styre pengene fornuftigt samtidigt med, at teatret styrker sin portefølje af originale egenproducerede forestillinger, som søges solgt til anden side gennem vore internationale kontakter.

Derfor vil Operaen i Midtens drift altid stå over for budgetmæssige udfordringer, og det er derfor vigtigt for teatret at vise rettidig omhu ved at hensætte penge fra det ene år til det andet, når det påkræves for at kunne opfylde de høje kunstneriske krav, som teatrets ledelse ønsker at opfylde gennem aftalen med tilskudsyderne.

Og penge skal der som sagt til. En dynamisk økonomi er derfor væsentlig for teatret, hvis det ambitiøse kunstneriske niveau skal bevares til glæde for publikum. Operaen i Midtens tilstedeværelse og tilbud er desuden udfordret af at høre til i en landsdel, hvor operagenren alene varetages af Operaen i Midten og derved medfører et endnu større ansvar for at kunne sikre kvalitetsmæssige forestillinger til midt- og vestjyske borgere.

Operaen i Midten kan med glæde desuden notere, at egenkapitalen har en størrelse, der kan imødegå likviditetsmæssige problemer i fremtiden og derved skabe fornøden arbejdsro til at gennemføre sine visioner for fremtiden.

Flemming Vistisen, leder af Operaen i Midten